košík krivošík

Ak sa nám podarí upliesť košík, ktorému sa dno vykrúti a deformuje nám celý kôš (viď foto 1), netreba ho hneď zahadzovať. Vykrútené dno košíka dobre orosíme vodou (rozprašovačom, resp. môžeme ho strčiť rovno pod vodovod, ale bude dlhšie schnúť), navlhčený košík zaťažíme primeranou váhou, aby sa nedeformovali steny košíka pod tlakom (ja používam väčšinou knihy - viď. foto 2) a necháme ho dobre vyschnúť. Po odobratí závažia, môžeme košík farbiť, lakovať, natierať. Ak sme košíku urobili medzitým ucho a nemôžeme ho zaťažiť tak, že je hore dnom, položíme ho navlhčený normálne na dno a záťaž dáme dovnútra košíka.