dolný ozdobný lem

na zakrytie medzery medzi lepeným dnom. 

Keďže po zlepení dvoch kartónov dna vznikne nevzhľadná medzera, 

je potrebné ju pleteninou zakryť. Osnovné ruličky ohýbame popod jednu a hore.

T.j. vezmeme ľubovoľnú osnovnú ruličku a vedieme ju popod vedľa stojacu a ohneme ju hore. 

poslednú ruličku zastrčíme pod oblúčik prvej ohnutej ruličky.

Ďalší riadok lemu vytvoríme opletkom tromi. Takže si medzi kartóny dna zastrčíme

tri nové ruličky, ktorými budeme tie osnovné opletať. 

Vezmeme prvú ruličku z troch pridaných a vedieme ju popod obe pridané opletkové

ruličky, poza osnovnú ruličku stojacu hneď za pridanými a ohneme ju k sebe. 

Vezmeme druhú z pridaných ruličiek, vedieme ju rovnako ako  predchádzajúcu -

popod dve, poza ďalšiu osnovnú a ohneme k sebe.

Takto pokračujeme pleteninou dookola 

Ak je treba, vložíme si do osnovy pomôcku (krabicu, resp. predmet, ktorý nám 

pomôže udržať žiadaný tvar pleteniny).

Opletok tromi môžeme opakovať v dvoch radoch, lem bude mohutnejší a krajší. 

Popri tom nám prekryje viditeľnú medzeru medzi kartónmi dna.