opletok dvomi

Osnovné ruličky - všetky stojace ruličky

Opletkové ruličky - dve vodorovné, ktorými tie stojaté obtáčame jednu po druhej a dookola, čím vzniká pevná 

a pravidelná peltenina. Vezmeme jednu opletkovú ruličku a vedieme ju poza najbližšie stojacu osnovnú ruličku.

Druhú opletkovú ruličku držíme zatiaľ dole. 

Vezmeme druhú opletkovú ruličku, ktorú sme zatiaľ držali dole a preložíme ju ponad prvú opletkovú, čím ich

vlastne obtáčame jednu okolo druhej a vedieme ju poza ďalšiu osnovnú, znovu poza a k sebe.