Sliepočka z papiera:

Začiatok ako na klasický košík, prekrížiť 4 a 4 ruličky, ďalšími dvomi opletáme dookola.

 

Ak sú už medzery medzi jednotlivými osnovnými ruličkami veľké,

pridáme si vložením ďalšie

Po upletení potrebnej veľkosti spodnej časti, zdvihneme ruličky (okolo vedľa

stojacej vpravo dohora - popod vedľajšiu a hore)

Po upletení zopár riadkov výšky, si rozdelíme počet osnovných rulčiek na

dve polovice (jedna bude hruď sliepočky, jedna chvost) a do každej polo-

vičky pridáme potrebný počet ruličiek ( asi 4 ks na každú polovicu)

pokračujeme opletkom dvomi, pričom prstami tvarujeme ostnovné

ruličky, aby spodná časť bola prehnutá v tvare asi: ) (

po upletení potrebnej výšky spodného košíka (ako sa nám páči), dopletieme

každú časť sliepočky zvlášť. začneme chvostom. Pletieme len okolo osnovných

ruličiek jednej polovice. Obtočíme ruličky okolo krajnej osnovnej ruličky

jednej polovice a vraciame sa späť.

prejdeme na ľavú stranu opletkom dvomi, okolo krajnej ruličky sa zase

obrátime späť a pletieme zľava doprava

Nedopletieme riadok až ku krajnej osnovnej ruličke, ale vrátime sa o

jednu osnovnú ruličku skôr, čiže v každom riadku opletáme vždy o jednu

osnovnú ruličku menej. zároveň prstami tvarujeme vyklenutie chvostovej

časti sliepočky, čiže vytláčame osnovné ruličky a pleteninu zvnútra von

vznikne nám zošikmená a vydutá časť

keď  opletieme okolo posledných 2 - 3  osnovných ruličiek, pletieme znovu

okolo všetkých osnovných ruličiek dookola celej sliepočky 3 riadky

nad chvostovou časťou (polovicou ) pleteninu uzavrieme, osnovné

ruličky ohneme poza vedľajšiu osnovnú ruličku a von,

druhý riadok uzávierky popod dve, ponad tretiu a dole, zvyšok ruličiek odstrihnúť

prednú časť sliepočky dopletieme podobne, aj tvarujeme, ale neopletáme

vždy o jednu osnovnú ruličku menej, ale okolo všetkých ruličiek prednej

polovice,

pletieme do výšky a pritom osnovné ruličky tlačíme k sebe, čiže zužujeme

pleteninu do kónusu

keď sa pletenina zúži natoľko, že sa osnovné ruličky navzájom prekrížia,

prebytočné ruličky odstrihneme, necháme  asi 6 až 8 osnovných ruličiek,

z ktorých budeme pliesť hlavu

 

počet osnovných ruličiek nám stačí na prednú časť hlavy,

na zadnú si musíme pridať. Pletieme znovu dookola, tvar kolieska

znovu dosiahneme tak, že z opletkových ruličiek opakovaným

prekrížením upletieme "krúžok " a do jeho prekrížení si vlepíme

ďalších 5 - 6  osnovných ruličiek

pletieme dookola a tvarujeme guľatú hlavu

v potrebnej výške zúžime a znovu osnovné ruličky stlačíme k sebe

Nepotrebné konce odstrihneme a zatlačíme dovnútra hlavy

Hotové natrieme duvilaxom

Z červeného výkresu si vystrihneme zobáčik, hrebienok, briadku

a prilepíme na pleteninu. Dovnútra košíka sa dá vložiť črepník so zelenou

rastlinou, dozdobiť veľkonočne, poprípade vložiť zdobené vajíčka.