ucho na košík vzor rybia kosť

Vezmeme štyri ruličky a zastrčíme ich popod uzávierku zvonkajšej strany košíka smerom dovnútra, do polovice ich dĺžky, vyhneme smerom dohora, takže máme 8 ruličiek. Dve z nich oddelíme a ostatných 6 nimi špirálovito obtáčame, ruličky normálnym spôsobom nadpojíme, a ďalej obtáčame, až pokým nedosiahneme želanú dĺžku ucha na košíku.

Na druhej strane koša 6 ruličiek znovu prestrčíme popod uzávierku zvonkajšej strany smerom dovnútra koša.

Vo vnútri konce ruličiek vyhneme dohora a drôtikom, alebo motúzikom ich pripevníme k samotnej rúčke košíka. 2 ruličky, ktorými sme obtáčali necháme voľne na vnútornej strane koša.

Vezeme ďalšie dve ruličky, zastrčíme ich medzi predchádzajúce ruličky ucha a povedľa predchádzajúcich dvoch, ktorými sme obtáčali, špirálovito rúčku obtočíme znovu

... a znovu, pokým nezakryjeme vodiacich 6 ruličiek ucha.

Začneme prekrývať "pätky" rúčky. Vezmeme ďalšiu novú ruličku a zastrčíme ju znovu popod uzávierku na pravej strane pätky ucha a vedieme ju sprava doľava krížom cez ruličky ucha, poza ucho, vrátime sa dopredu, prekrížime ruličku znovu sprava doľava a vpichneme ju pri pätke ucha na ľavej strane zvonkajšej strany koša smerom dovnútra.

Vzadu ruličku len jednoducho prevedieme zľava doprava a prestrčíme ju vedľa začiatku zvnútornej strany koša smerom von. Ruličku normálnym spôspbom (nadlepovaním) predlžujeme.

Pokračujeme rovnakým spôsobom, pri prekrížení ruličiek ukladáme každú ďalšiu vedľa predchádzajúcej smerom od stredu do bokov, aby sa tvoril vzor obráteného V (alebo rybia kosť)

Keď máme V-éčko dostatočne široké podľa našich predstáv, zakončíme opletok zastrčením ruličky za predchádzajúce na vnútornej strane koša.

A hotovo! :)

 

PS: Najčastiejšie kladená otázka laikov pri prezeraní pletených košíkov z papiera:

Koľko ruličiek potrebuješ na upletenie takého košíka?

Tí, čo pletú z papiera vedia, ako ťažko je na toto odpovedať, pretože pri pletení sa jednoducho rátať nedá, človek si vychutnáva chvíľu, keď zaujato tvorí. Ale až nedávno, keď som si nazväzkovala ruličky po 500 kusov, podľa tých, čo zvýšili, zistila som zaujímavý počet. Na vytvorenie horevyššie odfoteného žltého koša som spotrebovala 453 kusov. :)