uzávierka 2 (na veku)

je vymyslená, vznikla pri pletení veka na oválnom koši

 

1. riadok: každú ruličku vedieme ponad jedno a von

2. riadok: každú ruličku vedieme ponad jednu a dolu

3. riadok: každú ruličku vedieme popod dve, ponad tretiu a dolu

4. riadok: každú ruličku ponad dve a dolu

5. riadok  zakončenie: každú ruličku popod jednu a zároveň popod oba upletené vrkoče

vytŕčajúce konce ruličiek zastrihneme tesne pri pletenine