uzávierka Gretchen

Táto uzávierka je dlšia, má 6 radov a je potrebné, aby osnovné ruličky pred dokončením koša boli predĺžené aspoň na 30 cm.

1. riadok: ľubovoľnú osnovnú ruličku vedieme popred jednu a dovnútra košíka, každú ďalšiu rovnako až do poslednej stojacej osnovnej ruličky, ktorú podvlečieme pod oblúčik prvej ohnutej osnovnej ruličky

2. riadok: každú ruličku vedieme pod dva a dohora, po ukončení druhého riadku vyzerá pletenina takto:

 

3. riadok: je pletený z vnútornej strany koša, ruličky vedieme ponad dve a von

4. riadok: ponad dve ruličky a dole

5. riadok: ponad dve a dole (tak ako vo štvrtom riadku)

6. riadok: pod jednu a ruličku prestrčiť popod uzávierku cez opletok dovnútra koša

Zvyšné konce vo vnútri koša zastrihneme. Uzávierka má tvar troch špirálovitých vrkočov upletených vo vnútri koša, na hrane a zvonka koša,