uzávierka košíka z papiera:

Po upletení posledného riadka košíka, ukončíme pleteninu niektorou uzávierkou.

1. Vezmeme ľubovoľnú osnovnú ruličku a vedieme ju okolo ďalšej osnovnej ruličky smerom zvonku dovnútra košíka.

Keď obtočíme poslednú, zároveň ju prevlečieme popod oblúčik, ktorý nám vytvorila prvá ohýbaná rulička, aby celý riadok pevne držal a nerozpletal sa.

Všetky ruličky smerujú teraz dovnútra košíka.

2. V druhom riadku uzávierky vezmeme ďalšiu ľubovoľnú ruličku a vedieme ju okolo ďalšej osnovnej ruličky smerom zvnútra von.

Poslednú ruličku podvlečiemie popod oblúčik, ktorý nám vytvorila prvá rulička ohýbaná zvnútra von.

Teraz nám všetky osnovné ruličky smerujú zvnútra košíka von.

3. Tretí a posledný riadok uzávierky: Vezmeme ľubovoľnú ruličku, vedieme ju popod nasledujúce dve osnovné ruličky a za druhou ju podvlečieme popod oblúčik predchádzajúceho riadka.

Keď podvlečieme poslednú ruličku uzávierky, riadok a pletenina držia pevne. Zvyšnú dĺžku každej ruličky môžeme pod uzávierkou odstrihnúť.

A máme hotovo, môžeme hotový košík nalakovať, alebo natrieť duvilaxom.