venček z papletu

Môj osvedčený postup: 7 ruličiek pevne zviažeme dohromady, ruličky rozprestrieme a stred pritlačíme

rúrkou od alobalu. Jedna rulička je vždy vodiaca. Tú vezmeme a preložíme ju k najbližšie ležiacej.

Tú preložíme okolo nej k ďalšej, ďalšiu preložíme okolo nej k ďalšej. Ako podľa obrázkov. Tak postupujeme

stále dookola. Je to vlastne taký nekonečný kolotoč. Pritom sa nám vytvára špirálovitý valec.

Ruličky si podľa potreby nadložíme obvyklým spôsobom, ako pri pletení košíka.

Vnútornú papierovú rúrku podľa potreby povytiahneme von z pleteniny a pokračujeme v pletení.

Po upletení valca potrebnej dĺžky (doporučujem najmenej 40 cm), oporu vytiahneme, valec stočíme a spojíme tak,

že ostávajúce konce ruličiek prevlečieme pod predchádzajúci riadok pleteniny dovnútra a upevníme trochou lepu.

Po zaschnutí venček vyformujeme rukami do pravidelného tvaru a dozdobíme podľa vlastnej fantázie.

Pre kvalitnú, pevnú a pravidelnú pleteninu doporučujem použiť ruličky pevné, dobre zrolované,

utiahnuté. Stočené z pásu papiera minimálne 11 cm širokého. V opačnom prípade sa pletenina

deformuje, nepravidelne sa vytvárajú ohyby okolo ruličiek a po stočení venčeka sa môže

pletenina rozísť, resp. urobia sa veľké medzery, diery v pletenine, kde je najväčšie pnutie v ohybe.